www.powiat-nisko.pl
 
Start arrow Regulamin naboru
Menu główne
Start
WŁADZE POWIATU
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Komisje Rady
Statut Powiatu
Budżet Powiatu
Mienie Powiatu
Uchwały
Strategia Rozwoju
STAROSTWO POWIATOWE
Kierownictwo
Regulamin Urzędu
E-Urząd
Struktura Urzędu
Fundusze Unijne
Z prac urzędu
Praca w Urzędzie
Regulamin naboru
Oferty pracy
----------
Stowarzyszenia
- - - - - - -
Jednostki Organizacyjne
----------
Służby,Inspekcje,Straże
- - - - - - -
ARCHIWUM
Regulamin naboru Drukuj
Napisał Administrator   
poniedziałek, 24 kwietnia 2006

ZARZĄDZENIE Nr 2
Starosty Niżańskiego
z dnia 4 stycznia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nisku.

Na podstawie art. 34 ust.1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 201 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nisku stanowiący Zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Nadzoru. 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr 31 Starosty Niżańskiego z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nisku.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik do Regulaminu naboru --> więcej informacji
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 08 stycznia 2007 )
piątek, 05 marca 2021
Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Nisku
37-400 Nisko - Plac Wolności 2
zalecana rozdzielczość: 1024x768