www.powiat-nisko.pl
 
Start arrow Regulamin Urzędu
Menu główne
Start
WŁADZE POWIATU
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Komisje Rady
Statut Powiatu
Budżet Powiatu
Mienie Powiatu
Uchwały
Strategia Rozwoju
STAROSTWO POWIATOWE
Kierownictwo
Regulamin Urzędu
E-Urząd
Struktura Urzędu
Fundusze Unijne
Z prac urzędu
Praca w Urzędzie
Regulamin naboru
Oferty pracy
----------
Stowarzyszenia
- - - - - - -
Jednostki Organizacyjne
----------
Służby,Inspekcje,Straże
- - - - - - -
ARCHIWUM
Regulamin Urzędu Drukuj
Napisał Administrator   
piątek, 21 kwietnia 2006

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 Starosty Niżańskiego z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku.

Na podstawie Uchwały Nr VII / 41 / 2003 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku

z a r z ą d z a m

co następuje :

§ 1

Ogłasza się w Załączniku do niniejszego Zarządzenia jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Uchwałą Nr VI / 12 / 99 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 9 lutego 1999 r. z uwzględnieniem zmian zmian wprowadzonych :
  1. Uchwałą Nr VII / 23 / 99 Rady Powiatu Niżańskigo z dnia 29 marca 1999 r.
  2. Uchwałą Nr VIII / 41 / 99 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 czerwca 1999 r.
  3. Uchwała Nr XI / 56 / 99 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r
  4. Uchwałą Nr XII / 83 / 2000 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 12 czerwca 2000 r.
  5. Uchwałą Nr XIX / 100 / 2000 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 22 sierpnia 2000 r.
  6. Uchwała Nr XXII / 120 / 2000 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 28 grudnia 2000 r.
  7. Uchwałą Nr XXV / 144 / 2000 Rady Powiatu Niżańskigo z dnia 27 kwietnia 2001 r.
  8. Uchwałą Nr XXXIV / 185 / 2001 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 28 grudnia 2001 r.
  9. Uchwałą Nr VII / 41/ 2003 Rady Powiatu Niżańskigo z dnia 25 kwietnia 2003 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


tekst ujednolicony regulaminu organizacyjnego urzędu
 

 


Ostatnia aktualizacja ( piątek, 08 lutego 2008 )
piątek, 05 marca 2021
Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Nisku
37-400 Nisko - Plac Wolności 2
zalecana rozdzielczość: 1024x768