www.powiat-nisko.pl
 
Start arrow Statut Powiatu
Menu główne
Start
WŁADZE POWIATU
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Komisje Rady
Statut Powiatu
Budżet Powiatu
Mienie Powiatu
Uchwały
Strategia Rozwoju
STAROSTWO POWIATOWE
Kierownictwo
Regulamin Urzędu
E-Urząd
Struktura Urzędu
Fundusze Unijne
Z prac urzędu
Praca w Urzędzie
Regulamin naboru
Oferty pracy
----------
Stowarzyszenia
- - - - - - -
Jednostki Organizacyjne
----------
Służby,Inspekcje,Straże
- - - - - - -
ARCHIWUM
Statut Powiatu Drukuj
Napisał Administrator   
piątek, 21 kwietnia 2006

UCHWAŁA Nr VI/30/2003

Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Niżańskiego

na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§1

Uchwala Statut Powiatu Niżańskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała Nr IV/7a/98 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Niżańskiego oraz uchwała Nr VIII/42/99 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady
Powiatu Niżańskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Statut Powiatu

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 24 kwietnia 2006 )
piątek, 05 marca 2021
Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Nisku
37-400 Nisko - Plac Wolności 2
zalecana rozdzielczość: 1024x768