www.powiat-nisko.pl
 
Start
Menu główne
Start
WŁADZE POWIATU
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Komisje Rady
Statut Powiatu
Budżet Powiatu
Mienie Powiatu
Uchwały
Strategia Rozwoju
STAROSTWO POWIATOWE
Kierownictwo
Regulamin Urzędu
E-Urząd
Struktura Urzędu
Fundusze Unijne
Z prac urzędu
Praca w Urzędzie
Regulamin naboru
Oferty pracy
----------
Stowarzyszenia
- - - - - - -
Jednostki Organizacyjne
----------
Służby,Inspekcje,Straże
- - - - - - -
ARCHIWUM
Informacje nie udostępnione w BIP Drukuj
Napisał Administrator   
czwartek, 20 kwietnia 2006
Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
  • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego Pl. Wolności 2,
  • udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia Rady/Zarządu w Biurze Rady Powiatu,
  • udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie.

Wniosek do pobrania (plik.rtf, plik.odt)
Ostatnia aktualizacja ( środa, 26 kwietnia 2006 )
piątek, 05 marca 2021
Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Nisku
37-400 Nisko - Plac Wolności 2
zalecana rozdzielczość: 1024x768